Back To Top
A century of Dutch Copyright Law Boek
deLex
Boek cover design

Concept | Design

deLex is een uitgeverij van juridische vakinformatie. Ze stellen juridische informatie online beschikbaar en geven boeken en tijdschriften uit voor juridische professionals en – studenten.
De Een eeuw Nederlandse auteurswet
Juridische professionals verbinden – met elkaar en met elkaars kennis.