Back To Top
Novu

Corporate Identity | Branding | Concept | Advertising | Website

De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) is de beroeps- en kennisorganisatie van en voor uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers.
Heeft u een (goed) idee, maar weet u niet hoe u verder kunt komen? Novu helpt u graag!